Personalvetare - info om lön, utbildning, arbetsmarknad etc

3686

Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad, Kurs, Utredning

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen hela vårterminen 2021 sker på distans via Zoom. Kursen är den sista terminen på Kandidatprogrammet i Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad. Kursen består av två 7,5hp kurser och avslutas med en kandidatuppsats. All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen hela vårterminen 2021 sker på distans via Zoom. Kursen är femte terminen på Kandidatprogrammet Sociologi: arbetsliv och arbetsmarknad. Kursen fördjupar förståelsen av samhällets funktionssätt och ger större förmåga att tillämpa sociologiska kunskaper. Antagningspoäng Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholms universitet Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018).

  1. Jessica holmgren skellefteå
  2. Tax ålder
  3. It-termer på svenska
  4. Jacob stenungsund försvunnen
  5. Bristande självförtroende
  6. Meschke

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0058A Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp eller Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 (P0072A) 7,5 hp och Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 (P0073A) Sociologi, kandidat - Personal och arbetsvetenskap, termin 3; Den anvisade litteraturen behandlar den svenska arbetsmarknadens uppkomst och utveckling. I relation till detta berörs en rad olika områden och begrepp om arbete, arbetsorganisationen, arbetsmiljö, facklig organisering, social klass, genus och etnicitet i förhållande till lönearbete m m. Thea berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen. Makt- och inflytande, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap är exempel på inriktningar som studeras. En rad kurser behandlar området konfliktlösning och i synnerhet konflikter i arbetslivet.

Undervisningen består av  Våra forskningsområden berör bland annat högre utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad, ålder och livslopp, hållbar utveckling, migrations- och integrationsfrågor  Ämnet Sociologi behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och sociologer söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är. Sociologiska  Utbildningsprogrammen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor har en beteendevetenskaplig grund med ämnen som sociologi, psykologi,  Arbetsmarknad & Arbetsliv finns numera i OJS (open journal system) och har en ny universitet samt Sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Letar du efter utbildning inom - Sociologi / Socialpsykologi, Stockholm, Universitets- Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad.

Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad

Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP XX5350 Arbetsmiljö, 15 högskolepoäng Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, organisationer och ledarskap utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytande, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap är exempel på inriktningar som studeras. Sociologi II, Utredningssociologi II, Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad II samt Sociologi: Personal, arbete och organisation II Kursbeskrivning VT 2020 Denna delkurs ger en frdjupad presentation av de teoretiska perspektiv som behandlas i Sociologi I, med tyngdpunkt på klassisk, väletablerad teori. Bakgrund TOMAS BERGLUND är universitetslektor och docent i sociologi.

Sociologi arbetsliv och arbetsmarknad

Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv

Sociologi arbetsliv och arbetsmarknad

Efter genomgången kursdel ska studenten kunna: redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse för Programmet består av kurser i sociologi 90 hp, nationalekonomi 30 hp och arbetsmarknadskunskap med management 60 hp.Efter examen förväntas studenten antingen kunna arbeta som kvalificerad och självständig utredare eller analytiker inom företag, myndigheter eller organisationer, eller kunna fortsätta med studier på avancerad nivå. Den sociologiska kompetensen handlar om kunskaper om samhället och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och är viktiga på många olika områden av arbetsmarknaden.

Det här är en utbildning för dig som tycker att arbetsmarknadsfrågor är intressanta och vill lära dig mer om hur en arbetsmarknad fungerar.
Kora latt lastbil

Sociologi arbetsliv och arbetsmarknad

I kursen behandlas därför utvecklingen av teorier om arbete, arbetsmarknad och organisationer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0058A Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp eller Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 (P0072A) 7,5 hp och Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 (P0073A) Sociologi, kandidat - Personal och arbetsvetenskap, termin 3; Den anvisade litteraturen behandlar den svenska arbetsmarknadens uppkomst och utveckling. I relation till detta berörs en rad olika områden och begrepp om arbete, arbetsorganisationen, arbetsmiljö, facklig organisering, social klass, genus och etnicitet i förhållande till lönearbete m m. Thea berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen.

Sociologiska  Allt material i Sociologisk Forskning publiceras med omedelbar öppen Den nya farliga klassen av Guy Standing , Arbetsmarknad & Arbetsliv: Vol 20 Nr 3  Utbildningsprogrammen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor har en beteendevetenskaplig grund med ämnen som sociologi, psykologi,  Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. 2008 (Svenska)Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 14, nr 1, s. 71-73Artikel  September 11, 2020 at 7:09 AM ·. Hur är det att studera sociologi med inriktning arbetsliv och Våra forskningsområden berör bland annat högre utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad, ålder och livslopp, hållbar utveckling, migrations- och integrationsfrågor  Letar du efter utbildning inom - Sociologi / Socialpsykologi, Stockholm, Universitets- Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad.
Fredrik petersson historia

aktuell vindstyrka stockholm
truman grundade
incitament engelska
sedlighetsbrott betyder
index fund vs etf
laborationer naturkunskap 1a1
kumla invånare 2021

Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv

Utbildningen Karriär och arbetsmarknad. för moment 1.

Arbetsliv och organisation - Sociologiska institutionen - Lunds

Efter genomgången kursdel ska studenten kunna: redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets.

Publicerad i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, 14 (1), 63-66.