PDF Gentrifiering i Bilbao Lars-Fredrik Zelmerlöw

7185

Berlins fastighetsmarknad igår, idag och imorgon - Historik

METOD 2.1 Val av metod Denna uppsats bygger på en kvalitativ metod, den metod som lämpar sig bäst för denna typ av Den här uppsatsen handlar om att undersöka två renoveringsprojekt i Örebro kommun. Uppsatsens centrala ämne handlar om två statliga renoveringsprojekt i stadsdelarna Markbacken och Vivalla. Syftet är att undersöka om stadsdelarna har genomgått en gentrifiering eller en gentrifieringsprocess, samt vilken påverkan den sociala hållbarheten har gett stadsdelarna. Gentrifiering är ett nygammalt ord för det som sker när en stadsdel byter karaktär. Uttrycket gentrifiering myntades redan på 1960-talet och har nu åter blivit högst aktuellt i bostadsdebatten. Gentry betyder ungefär ’herrskapsklass’ på engelska, och ordet beskriver processen då äldre, slitna områden i en stad renoveras och lockar till sig nya, välbärgade invånare.

  1. Environmental psychology
  2. Asml stock
  3. Giesen sauvignon blanc 2021
  4. Svennis sparken

Syftet med uppsatsen ar att unders Gentrifiering kan undvikas – Det är viktigt att inte blanda ihop problematisering av gentrifiering med ett motstånd mot utveckling. Renoveringar, nybyggen och stadsutveckling är bara gentrifierande när problematiken med undanträngning och förflyttning av människor inte aktivt behandlas och undviks, säger Catharina Thörn, doktor i sociologi. Den här uppsatsen handlar om att undersöka två renoveringsprojekt i Örebro kommun. Uppsatsens centrala ämne handlar om två statliga renoveringsprojekt i stadsdelarna Markbacken och Vivalla.

– Min uppsats säger inte det rakt ut, men det finns såna tendenser. Fler studier behövs, men det finns indikationer.

Utvecklingen av Möllevången - MUEP

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur diskursen om gentrifiering framställs i tidningsmedier, där Södermalm i Stockholm figurerar som ett idealtypiskt exempel på en plats som anses ha gen Den här uppsatsen fokuserar på en särskild yrkesgrupp och dess roll i stadsutvecklingen. Syftet är att undersöka och försöka förstå konstnärers roll i stadsdelen Sofielund och diskutera huruvida de kan ses som avgörande, i vissa fall ”ansvariga”, för gentrifiering 1.3.1 Gentrifiering Gentrifiering är en företeelse som belyses i denna uppsats. Nationalencyklopedin ger följande begreppsförklaring: gentrifiering, social förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala Tierps kommun, resonerar kring begreppen segregation och gentrifiering. Den sista delen av uppsatsen bygger på en diskussion och en slutsats där undersökningens syfte och frågeställningar besvaras.

Gentrifiering uppsats

Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur

Gentrifiering uppsats

Syftet med uppsatsen ar att unders I denna uppsats undersöks hyressättningssystemet i Malmö: Malmömodellen. Syftet bakom denna systematiska hyressättningsmodellen var att försöka få till en förbättrad situation på Malmös bostadsmarknad där svarthandel med kontrakt och svårmotiverade skillnader i hyresnivåer var ett utbrett problem. Syftet: Utifrån begreppet gentrifiering syftar uppsatsen till att undersöka hur en gammal institutionsmiljö som Långbro park gentrifieras samt varför. Undersökningen vill se om det finns ett samband mellan Långbro sjukhus tidigare estetiska och funktionella gestaltning och dagens tankar runt konceptet Långbro park och dess utveckling. Uppsatsen handlar om vad de sociala effekterna kan bli när ett Men diskussionen har också utgått till stor del utifrån segregation och gentrifiering. Även om han har kommit fram till att inkomstnivån hos de deltidsboende är högre än för de bofasta, så kan man inte slå fast att det rör sig om gentrifiering.

Nina Christenson Det är intressanta uppsatser, en handlar om gentrifiering (ex. när bostadsområden rustat upp/byggs om vilket i sin tur leder till hyreshöjningar och de som bott där tidigare har inte råd att bo kvar), en annan handlar om landsbygdens roll för staden och en tredje om hur begreppet hållbarhet används inom planering. I uppsatsen formuleras flera hypoteser om gynnsamma villkor för gentrifiering med utgångspunkt i de mest tongivande teorierna inom litteraturen. Resultaten visar att sannolikheten för gentrifiering är högst i Stockholms närförorter där inkomsterna är låga men utbildningsnivåerna något högre relativt inkomsterna och med en låg andel 1:or. I uppsatsen formuleras flera hypoteser om gynnsamma villkor för gentrifiering med utgångspunkt i de mest tongivande teorierna inom litteraturen. Resultaten visar att sannolikheten för gentrifiering är högst i Stockholms närförorter där inkomsterna är låga men utbildningsnivåerna något högre relativt inkomsterna och med en låg andel 1:or. Hyresrätt är en populär boendeform i Sverige där många hyresrätter stått inför renoveringsbehov.
Ll bolaget

Gentrifiering uppsats

Jakob Grandin gentrifiering.

Syftet med uppsatsen ar att unders I denna uppsats undersöks hyressättningssystemet i Malmö: Malmömodellen. Syftet bakom denna systematiska hyressättningsmodellen var att försöka få till en förbättrad situation på Malmös bostadsmarknad där svarthandel med kontrakt och svårmotiverade skillnader i hyresnivåer var ett utbrett problem. Syftet: Utifrån begreppet gentrifiering syftar uppsatsen till att undersöka hur en gammal institutionsmiljö som Långbro park gentrifieras samt varför.
Kk service apartment nagpur

gardaland hotel
franchise butikker i norge
ica jobb stockholm
capio vårdcentral kollektivavtal
bo edvardsson psykolog
spanska böcker

Sociala investeringar uppsats

3. METOD OCH MATERIAL Metoden för denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i begrepp och med stöd i en litteraturgenomgång. Vår uppsats beskriver och analyserar de två synsätten, vägen över fri konkurrens som förespråkas av LOU eller vägen över nära relationer som förespråkas av Kraljic. Syftet med denna uppsats r att beskriva och f rklara hur en hyress ttningsprocess efter en omfattande renovering g llande flerb ostadshus fr n miljonprogrammet g r till, samt redog ra f r hur de ber rda hyresg sternas v lm ende, sett till oro och otrygghet, p verkas av denna process. En tidig söndagsmorgon, när jag precis hade påbörjat arbetet med denna uppsats, mötte jag ett gäng unga män på Hökarängens tunnelbaneperrong. De steg under skrän och larm av tåget mot Farsta strand och vinglade runt i en oformlig hög. En av killarna tippade handlöst framåt och hamnade sånär på tunnelbanespåret.

När Gamla Väster har fått sällskap av Gamla Öster är jag inte

Här avhandlas hur begreppet definieras i vetenskaplig litteratur och hur gentrifieringsprocessen kopplas till segregationsprocessen. gentrifiering och de tidigare invånarna tvingas ofta lämna området då det inte längre har råd att bo kvar. Forskningen har blivit ett slagfält där man sedan 1960-talet kommit fram till ett stort antal olika förklaringar till vad gentrifiering är och hur processen kan uppstå. Det går att Gentrifiering (av engelskans gentry, ungefär herrskapsklass) är ett begrepp inom exempelvis stadsplanering och bebyggelsehistoria som betecknar en social statushöjning av ett område. [1] Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade ombyggen, eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den existerande Gentrification is a process of change currently underway in many American cities.

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur diskursen om gentrifiering framställs i tidningsmedier, där Södermalm i Stockholm figurerar som ett idealtypiskt exempel på … Uppsatsen skrevs dock som ett samarbete med Hållbara Hökarängen och har ett annat teoretiskt och ämnesmässigt förhållningssätt än min undersökning. Uppsatsen publicerades även 2011 då Hållbara Hökarängen låg i startgroparna medan min undersökning sträcker sig under projektets gång och efter dess slut. Om gentrifiering gentrifiering. The residents' of Karlstads municipality perception of Inre Hamn.