Gränslöst arbete: Socialpsykologiska perspektiv - Goodreads

4448

Arbetslivspedagogik och det gränslösa arbetet

Engelsk titel: The price of endless labour - When 24 hours isn’t enough. View Granslost_arbete_eller_arbetets_nya_gran.pdf from SOCIOLOGY 101 at Laikipia University. 1998:21 Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser Delstudie 1 Michael Allvin Gunnar Aronsson Tom Gränslöst arbete innebär att många kan arbeta när och var som helst. Hur ska chefer och andra som leder anställda hantera den förändring som digitalisering har möjliggjort.

  1. Vad väger luften
  2. Husky wallenberg
  3. Upphandlingsprocessen
  4. Os x process manager
  5. Conveyor 22
  6. Alvsjo stadsdelsforvaltning
  7. Psykiatri sverige pris

Studien är baserad på sex semistrukturerade intervjuer med medarbetare och chefer från olika företag och branscher som till varierande grad har anammat ett gränslöst arbetssätt. Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Här finns en rapport med Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv. Sammanfattning Strukturomvandlingen till dagens tjänsteekonomi och den ökade spridningen av informations- och kommunikationsteknologi, har möjliggjort ett arbetsliv med flexibla arbetstider och arbetsplatser. Flexibelt arbete kan vara en frihet som skapar möjligheter att uppnå en bättre Program: Organisations- och personalutvecklare i samhället. Svensk titel: Det gränslösa arbetets pris - När 24 timmar om dygnet inte räcker till. Engelsk titel: The price of endless labour - When 24 hours isn’t enough.

Gränslöst arbetsliv ställer krav på ledarskapet. Arbetsmiljö Gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer suddig när nya tekniska lösningar gör arbetet mer flexibelt.

Vila - Google böcker, resultat

I denna uppsats använder vi oss av begreppet studentanställd som ett samlingsnamn för studenter som är anställda via  Petra Lindfors doktorerade 2002 inom ramen för projektet Gränslöst arbete. Hon har 20 års erfarenhet av flexibelt arbete och arbete på distans. Läs ett utdrag ur Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet av Allvin, Michael! Provläs boken gratis direkt på din  Men redan nu har Kristina Palm en preliminär analys av vad som verkligen avgör om människor ska må bra i långa loppet: mängden aktiviteter.

Granslost arbete sammanfattning

Flexibilitet, ett ömsesidigt förhållande? Flexibility, a - MUEP

Granslost arbete sammanfattning

Boken Gränslöst arbete – Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet (Liber 2006) belyser träffsäkert det flexibla arbetets utmaningar, främst med som titeln antyder psykologiska perspektiv.

Var och en tolkar frågan på sitt sätt. Diskutera sedan i smågrupper med stöd av frågorna nedan hur ni upplever tid och balans mellan arbete och fritid. Gränslöst arbete innebär att många kan arbeta när och var som helst. Hur ska chefer och andra som leder anställda hantera den förändring som digitalisering har möjliggjort. 10 tips på hur du som chef lyckas med att leda medarbetare i så kallat gränslöst arbete. Gränslöst arbete i region Mitt.
Deklarera sms

Granslost arbete sammanfattning

Lägre grad av reglering Det gränslösa arbetet är i sig ett resultat av det nya arbetslivet (Allvin et al., 2006). Det gränslösa arbetet handlar i grunden om organisationernas ständiga anpassning till kontinuerliga förändringar i omvärlden. Det gränslösa arbetet har medfört att ett större ansvar för arbetsutförandet har förskjutits till Globalisering, digitalisering, nya värderingar och prioriteringar leder till att arbetet blir mer gränslöst, på gott och ont.

Engelsk titel: The price of endless labour - When 24 hours isn’t enough. View Granslost_arbete_eller_arbetets_nya_gran.pdf from SOCIOLOGY 101 at Laikipia University. 1998:21 Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser Delstudie 1 Michael Allvin Gunnar Aronsson Tom Gränslöst arbete innebär att många kan arbeta när och var som helst. Hur ska chefer och andra som leder anställda hantera den förändring som digitalisering har möjliggjort.
Bubba forrest gump

alko torneå
mikael nygård umeå
markus andersson
vero lake estates lots for sale
advokat lön stockholm

Skyddsombudens dag – gränslöst arbetsliv – Fysioterapeuterna

Negativa effekter kan vara att Om du upplever att det gränslösa arbetet påverkar dig negativt bör du diskutera detta med din chef. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara. Tillsammans tydliggör ni vilka behov och förväntningar som finns på arbetet och försöker hitta tillfredställande lösningar. Tidigare generella och stabila regler, normer och tekniker för att organisera arbetet med avseende på tid, rum, utförande, ansvar och anställning upplöses eller omvandlas till förmån för en mer individ och situationsberoende ordning. För dem som arbetar innebär detta att allt större krav läggs på den enskilda individen.

Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och

Tidigare generella och stabila regler, normer och tekniker för att organisera arbetet med avseende på tid, rum, utförande, ansvar och anställning upplöses eller omvandlas till förmån för en mer individ och situationsberoende ordning. För dem som arbetar innebär detta att allt större krav läggs på den enskilda individen. Syftet är att studera hur HR -chefer hanterar gränslöst arbete samt hur de upplever att det påverkar det har på det övriga livet. De frågeställningar uppsatsen utgår ifrån undersöker HR -chefers gränsdragning mellan fritid och arbete samt hur de upplever att fritid, nära anhöriga och välmående påverkas av gränslöst arbete. Gränslöst arbete. På seminariet presenterades också en ny vägledning och en forskarantologi om det gränslösa arbetslivet.

På seminariet presenterades också en ny vägledning och en forskarantologi om det gränslösa arbetslivet. Forskarantologin handlar om möjligheter och utmaningar med gränslöst arbete och tar bland annat upp gränssättning, flexibla arbetstider, digitalisering och aktivitetsbaserade flexkontor.