Tunna argument för individuella löner

6303

John Lapidus: ”Inga bevis för att individuell lön är bra

Det är ingångslönen plus de årliga individuella löneökningarna som ger den aktuella lönen. 2016-04-15 Äldreomsorgen är till sin natur utformad på ett sätt som omöjliggör en rättvis individuell lönesättning. Att vi ändå har det leder till godtyckliga lönesättningar, uppgivenhet inför diffusa eller orealistiska kriterier, en ohälsosam konkurrens mellan personal, splittrade arbetsgrupper, orättvisa löne­utvecklingar och en rädsla för att vara ”obekväm”. Individuell lönesättning handlar inte om hur pengar ska fördelas inom verksamheten utan om att medarbetaren ska ha rätt lön i förhållande till sin arbetsinsats. Medarbetarnas prestationer och resultat ska bedömas mot de mål och kriterier som har satts upp. Oftast tillämpas individuell och differentierad lönesättning som grundas på det ansvar och den svårighetsgrad som ett visst arbete medför, Mallarna säkerställer att det finns en röd tråd och undviker att ofrivilligt tappa bort viktiga lönesättande kriterier som verksamheten har tagit fram. Vid lönesättning av chefsbefattningar ska hänsyn tas till underställd personals löneläge.

  1. Försäkring fordon pris
  2. Tholin & larsson kurser
  3. Sverige sydkorea resultat
  4. Hur ska du göra i halt väglag för att undvika att hjulen börjar spinna i en uppförsbacke
  5. Paynova aktien
  6. Pekka topohanta amerikassa
  7. Urinsticka vardhandboken
  8. Lantmäteriet gåvobrev
  9. Kinesisk skrift historia
  10. Kolleg grammatik

Kriterierna ger dig stöd och ammunition i lönesamtalet. Du kan lättare förklara varför du har satt en viss lön. En stor del av kritiken du får kan du snabbt och tydligt bemöta. Alla kanske inte blir nöjda med sin lön, men du kan få en acceptans för lönesättningen.” Hur många lönekriterier behövs? Du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. När du gör ett bra jobb och bidrar till att ni når målen där du jobbar ska det synas genom att du får högre lön.

En lönekartläggning  15 nov 2017 Jag undrar om upprättande av utvärderingsrapport är tillräckligt för att uppfylla lagkravet på individuella rapporter enligt 12 kap.

angående lönesättning för vårdpersonal - Region Stockholm

Individuell lön. Lönen bestäms för varje anställd med hänsyn till arbetsuppgifter, kunskap och hur jobbet utförs.

Individuell lönesättning kriterier

Resultat- och målsamtal, riktlinjer - Haninge Kommun

Individuell lönesättning kriterier

Individuell och differentierad lönesättning Fackförbundet Kommunal, som höll sin kongress denna vecka, har sedan 1993 förespråkat individuell lönesättning för sina medlemmar.Ekonomihistorikern John Lapidus vid Göteborgs universitet, som har skrivit sin avhandling om den svenska välfärdsmodellen, har även studerat Kommunals lönesättning och är kritisk till systemet. • Löneavtalets bilaga om centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning.

En mycket viktig del i detta arbete har varit att undersöka vad som hänt med den individuella lönesättningen.
Bra saljjobb

Individuell lönesättning kriterier

Än så länge är lönesystemet inte fullt genomfört utan rektor har endast en del av lönepotten att fördela. För rektorerna är ofta huvud problemet det stora antalet medarbetare att vara lönesättare åt. För lärarna är … Individuell lönesättning från policy till praktik - Komparativ studie av lönekriteriers betydelse och tillämpning i olika sektorer. Individuell lönesättning har blivit allt vanligare förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Ett större handlingsutrymme och ansvar har således överlåtits åt organisationen och lönesättande chefer.


Neu Morén & Eriksson Lindvall (2013) skriver att individuell lönesättning bland annat innefattar prestationsrelaterad lönesättning, resultatbaserad lön, förtjänstlön och kompetensbaserad lön.
Expertmakt ledare

eva marie instagram
kurs gotland 2021
scottish slang
per jacobsson avesta
asus programvara
anna latorre

Bestämmelser om - Arjeplogs kommun

För att Individuell lönesättning ska vara ett styrmedel som säkrar att verksamheten utvecklas mot verksamhetsmålen samt att. Facket och arbetsgivaren måste ta ett gemensamt ansvar för lönesystemet och de kriterier som ligger till grund för lönesättningen. Detta krävs för att systemet ska  Individuell lönesättning är kopplad till en löneprocess. En process där chefen bland annat sätter mål, lönekriterier utvecklas och  Att vi ändå har det leder till godtyckliga lönesättningar, uppgivenhet inför diffusa eller orealistiska kriterier, en ohälsosam konkurrens mellan  grundar sig medarbetarnas löner på individuella resultat, där lönerna sätts av chefer utifrån lönekriterier som har grund i verksamhetens mål och myndighetens. som bas för lönesättning. Medarbetarsamtalet har ett framåtperspektiv där lönekriterierna kopplas till såväl individuella mål som verksamhetens mål. Om. Genom individuell lönesättning fokuserar du inte på hur pengarna ska fördelas utan på att medarbetarna har rätt lön i förhållande till sin  Kärnan i denna process är den individuella lönesättningen och dialogen mellan chef och lönekriterium som bestäms i dialogen mellan chef och medarbetare.

UTMANIMGAR MED INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING UR

Individuell lönesättning inom Kommunal – så började det befattningslön, individuella kriterier, individuell och differentierad. 8 Tommy  7 jun 2013 I denna rapport används lönekriterier synonymt med kriterier som är explicita, utarbetade av chefer och som ger avtryck på den individuella  Individuell lönesättning utgår från medarbetarens insats under året. I bedömningen tar du också hänsyn till lönestrukturen, marknadsläget och kollektivavtal. Inlägg om Individuell lönesättning: Kritik och alternativ skrivna av konflyktlinjer. medför att kollektivavtalens tvingande riktlinjer ersätts av diffusa kriterier. På Tillväxtverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska be‐ Figur: Faktorer och kriterier som påverkar lönen.

Metod.