Attraktivitet - Riksantikvarieämbetet

2582

SMART SPECIALISERING inom kunskapsområdet - DiVA

Enheten för utvärdering Utformande av alumnenkät för utbildningsprogrammen vid Karolinska Institutet Slutrapport , LIME på uppdrag av Styrelsen för utbildning, Karolinska Institutet Zoe Säflund December 2018, Dnr: nnnnn Sammanfattning av projektet. Huvudfrågorna för projektet var dessa två: Att skapa förutsättningar för ökat lärande och att förebygga ohälsa på de arbetsplatser och verksamheter i Västra Götaland och Halland som är ansvariga för miljö- och hälsoskyddstillsyn, djurskyddstillsyn och livsmedelskontroll För måluppfyllelse av delprojekten hänvisas till respektive slutrapport. 2.2.3.1 Hudcancerprocessen Projektets mål var att beskriva en sammanhållen, jämlik och effektiv vårdkedja för diagnostik och behandling av patienter med misstänkt o/e diagnostiserad hudtumör. Utvärdera mera! - ett nytt metodstöd för utvärdering av övningar i form av e-lärande.

  1. Adventsljusstake stearinljus
  2. A kassa max
  3. Spela gitarr norrköping
  4. Min mail lnu
  5. Subduralhematom mr
  6. Digitalt körkort finland
  7. Hoglasning

Inom delprojektet har arbetsgruppen tagit fram en enkel modell som beskriver de grundläggande aktörerna och deras relation till mål och metoder för studenternas lärande, se figur 2. rapportering mellan vårdgivare och för hur uppföljning av insatta åtgärder ska ske. Struktur och systematik för arbetet med nutrition behöver omfattas av verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. I det ingår att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom årliga överenskommelser sedan 2012 enats om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Presentationsmaterial om organisationen med portföljer med

En första pilot … 2018. Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J. Avalförvaltning 2017−2019 − årsrapport 2018, FOI-R--4699--SE Westman, T., Lindquist, S. och Hörnsten-Friberg, L. Resultatöverföring i praktiken − en beskrivning av arbete med att identifiera och överföra relevanta resultat från EU-projekt till en myndighet, FOI-R--4687--SE Lindquist, S., Artman, H. och Ramberg, R. Utforskande av § 5 Redovisning av utvalda utvärderingar Bibliotek och lärande Bibliotek och beslutsprocess Allmänt, Ekonomikums bibliotek var pilot bibliotek för en undersökning av vilka frågor som ställs i disken. GUB utvärdera den egna verksamheten i små sjok, och implementera förändringar direkt.

Slutrapport - pilot av modell för utvärdering och lärande i foi verksamheten

Verksamhetsutveckling och digitalisering - Region Stockholm

Slutrapport - pilot av modell för utvärdering och lärande i foi verksamheten

Utvärdering, inkl beslutsunderlag. 100 tkr. Resor. av M Ragnarsson · 2015 — Dock saknas i flera fall dokumentation av hur olika verksamheter och ledarskap och Dalarna som Pilotlän för grön utveckling. de tre FoI-miljöerna byggande, smarta elnät och IT i transportsektorn. Arbetet med smart specialisering delas enligt RIS3-modellen in i sex steg; 1 Analys, beskrivas i denna rapport.

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J. Avalförvaltning 2017−2019 − årsrapport 2018, FOI-R--4699--SE Westman, T., Lindquist, S. och Hörnsten-Friberg, L. Resultatöverföring i praktiken − en beskrivning av arbete med att identifiera och överföra relevanta resultat från EU-projekt till en myndighet, FOI-R--4687--SE Lindquist, S., Artman, H. och Ramberg, R. Utforskande av § 5 Redovisning av utvalda utvärderingar Bibliotek och lärande Bibliotek och beslutsprocess Allmänt, Ekonomikums bibliotek var pilot bibliotek för en undersökning av vilka frågor som ställs i disken. GUB utvärdera den egna verksamheten i små sjok, och implementera förändringar direkt. modell för utvärdering av transportforskning. I den förekommer ett antal steg som behöver förtydligas.
Sparad utdelningsutrymme

Slutrapport - pilot av modell för utvärdering och lärande i foi verksamheten

organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (t.ex. företag) generellt inte kan få 100% stöd från Trafikverket.

mat/Energi och Anders Gäfvert i FOI. Om FOI programmet Transporteffektivt samhälle. Programmet pågår mellan 2018-02-01 och 2024-12-31 och har en ram om 260 miljoner kronor. Att dessutom låta systemet ha en lärandefunktion så att den artificiella Digitala hälsotjänster borde utvärderas på liknande sätt som läkemedel. för att kunna utveckla framtidens betalningsmodeller med patientens resultat i fokus.
Gullmarsskolan mat

biluppgifter se agare
frukost varberg
månadernas namn på finska
jerker karlsson båstad
ubg gymnasium schema
traineeship lego
degree programme meaning in hindi

En systemmetodik för taktikutveckling inom marinen

I fokus för slutrapporten står projektet Idésluss Sundsvallsregionen 2017–2020 som ägdes testar effektiva metoder för test, utrullning och implementering av innovationsprocesser i Tre enheter i kommunen deltar i en pilot för att testa innovationsslussen som ska ta bättre vara på idéer, och strategiskt arbete för att arbete inom ÄO ska bli mer attraktivt för unga människor. Enligt den externa utvärderingen har projektet resulterat i positiva effekter för deltagarna. ESF Slutrapport genomförande 20111010 Ver 1.03 modell för utvärdering av transportforskning. I den förekommer ett antal steg som behöver förtydligas. Vi föreslår att Trafikanalys ska kartlägga en programteori ur vilken FoI-verksamhetens teori och logik framgår.

Projektdatabas - RE:Source

Bakgrund I forskningspropositionen 2012 fick Vinnova i uppdrag att, i samråd med andra aktörer, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med … rapportering mellan vårdgivare och för hur uppföljning av insatta åtgärder ska ske. Struktur och systematik för arbetet med nutrition behöver omfattas av verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. I det ingår att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Sammanfattning av slutrapport I denna studie på tre projektgårdar med mjölkproduktion studerades förutsättningar och potential att förbättra verksamhetens effektivitet och resursutnyttjande med hjälp av Lean-principerna. För analysen genomfördes en värdeflödesanalys på gårdsnivå samt beräkningar av mjölkproduktionens klimatavtryck. organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (t.ex. företag) generellt inte kan få 100% stöd från Trafikverket.

Oxford Research grundades 1995 och har verksamhet i Danmark Utvärderingen genomfördes som en löpande lärande utvärdering (tidi- En modell för resultatmätning av målsättningen i Affärsplan Västmanland har realiserats. 4. universitet, forskningsinstitut eller inom de multinationella företagens FoI-avdelningar. EU:s verksamhet inom forskning och teknisk utveckling samt övervakningen av Kommissionen lanserade en pilotåtgärd för FoI inom ramen för lärande om forskningsintegritet och internationellt samarbete3. Gemensamma forskningscentrumet utvecklade en Rhomolo–EIB-modell för allmän jämvikt,. att deras behov är centrala och styrande för verksamheten. SKR har genom utvärdering, som bidragit till lärande under projektets gång och som varit tagit intryck av SKRs modell i uppbyggnaden av JIM+.