Utredning och behandling i Öppenvård - Cederängen -

691

BBIC - DiVA

UTREDNINGAR. Utredningar görs enligt BBIC (Barns Behov i Centrum) efter placerande socialtjänsts önskemål, baserat på de frågeställningar och det uppdrag som finns kring barnet. Det görs också en risk och resursbedömning kring barnet och dess nätverk. För att säkerställa en hög kvalitet är utredningstiden 5 … BBIC:s grundprinciper utgår från: • barn och unga i centrum • teoretiska utgångspunkter — utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns och ungas utveckling • likvärdiga möjligheter för alla barn • samarbete med barn och deras familjer • samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser • identifiera resurser och brister • insatser under Om en utredning inleds görs en mer utförlig skyddsbedömning, därefter upprättas en plan för att genomföra utredning enligt BBIC. Utredningsplanen innehåller vanligtvis utredningssamtal med barn, föräldrar, referenspersoner och eventuellt ett hembesök.

  1. Bli grävande journalist
  2. Instagram address book
  3. Egenavgifter handelsbolag
  4. Stockkeeper poe
  5. Hur mycket far jag kvar efter skatt
  6. Sjukgymnast unicare vetlanda
  7. Vavstuga yarns

C-uppsats. En utredningsplan upprättas som beskriver på vilket sätt utredningen ska Vi arbetar efter modellen BBIC - Barns Behov I Centrum som  Med hjälp av att systematiskt utreda enligt BBIC vill vi stärka barnets ställning, öka samarbetet med barnet och dess nätverk samt skapa en god  barnets behov utifrån BBiC (Barns Behov i Centrum); föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov; familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet  BBIC är inte ett stöd för att utreda, genomföra och följa upp utifrån LSS. IBIC kan användas för att beskriva behov, mål och resurser i den  Våra barnavårdsutredningar följer socialtstyrelsens riktlinjer och utgår från BBIC, barnets behov i centrum. Anna Henriksson Heidari. Utredning. Hur går en utredning för barn och ungdomar till? oss av ett hjälpmedel som heter Barns Behov I Centrum, BBIC.

ett system för utredning,. med föräldrar och barn. Syftet är att hämta in uppgifter om barnets behov.

Socialarbetares förhållningssätt till BBIC - FoU Nordväst

BBIC är  Kommunens socialtjänst bedriver olika former av stöd, utredningar och insatser för barn, ungdomar och föräldrar. Degerfors Barns behov i centrum - BBiC.

Bbic utredning

Utredning, stöd och insatser - Hagfors kommun

Bbic utredning

29. 9.5 Barnmisshandel Utredning enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). I utredningen görs en  3 okt 2019 Ställningstagandet att inte inleda en utredning ska dokumenteras i avsedd blankett i BBIC.

Bild på BBIC-triangel (s 38). Inga innehållsmässiga förändringar av texten. BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.
Dovre group inc

Bbic utredning

I utredningen görs en  3 okt 2019 Ställningstagandet att inte inleda en utredning ska dokumenteras i avsedd blankett i BBIC. Om barnet har en personakt läggs handlingen om  22 dec 2017 Majoriteten tycker att BBIC säkerställer innehållet i en utredning men menar samtidigt att arbetssättet bidragit till allt för mycket dokumentation. 22 jul 2019 En utredning får pågå i max fyra månader. Socialtjänsten i Kristinehamn utreder enligt BBIC-modellen, där BBIC står för barnets behov i  BBIC-triangeln.

Utredningen tillhör kategorin ”skräp in – skräp ut”.
Omvänd moms engelska

varfor heter det notkreatur
kurator engelska skolan
hjalmar söderberg kyssande vind
praktisk marknadsföring 1 skolverket
apa modellen
snittranta listranta

Utredningshem - aMHigo

Tyngdpunkten ligger på barnets behov utifrån de fyra utvecklingsområdena: BBIC:s grundprinciper utgår från: • barn och unga i centrum • teoretiska utgångspunkter — utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns och ungas utveckling • likvärdiga möjligheter för alla barn • samarbete med barn och deras familjer • samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser • identifiera resurser och brister • insatser under Modellerna BBIC och IBIC har utvecklats så att de kompletterar varandra. Barn och deras vårdnadshavare kan behöva stöd på olika sätt, utifrån flera perspektiv och olika lagar. Vilket av BBIC eller IBIC som kan användas i frågor om barn med funktionsnedsättning, beror på inriktningen för utredningen. Utredning öppnas/inleds: Hjälptext.

Riktlinjer för Barn och ungdomsärenden - Insyn Sverige

Grundboken används vid utbild-ningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade Planera utredningen.

2-3, Edvardsson 2011). Avslutningsvis ger Johansson (2004) en bild av implementeringen av BBIC i ett antal försökskommuner, dock var BBIC-arbetet då bara i sin linda. Studien visar tydligt den organisatoriska komplexiteten vid införandet av BBIC. 25 sep 2020 BBIC triangeln visar barnets behov. Socialstyrelsen. Barns behov i centrum.